καθάρισον
Englishman's Concordance
καθάρισον (katharison) — 1 Occurrence

Matthew 23:26 V-AMA-2S
GRK: Φαρισαῖε τυφλέ καθάρισον πρῶτον τὸ
NAS: first clean the inside
KJV: Pharisee, cleanse first
INT: Pharisee blind cleanse first the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page