προσεδέξασθε
Englishman's Concordance
προσεδέξασθε (prosedexasthe) — 1 Occurrence

Hebrews 10:34 V-AIM-2P
GRK: μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε γινώσκοντες ἔχειν
NAS: to the prisoners and accepted joyfully
KJV: bonds, and took joyfully the spoiling
INT: with joy you received knowing to have

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page