3138. Μάρκος (Markos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3138. Μάρκος (Markos) — 8 Occurrences

Acts 12:12 N-GMS
GRK: τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου οὗ ἦσαν
NAS: who was also called Mark, where
KJV: whose surname was Mark; where
INT: who is called Mark where were

Acts 12:25 N-AMS
GRK: τὸν ἐπικληθέντα Μάρκον
NAS: who was also called Mark.
KJV: John, whose surname was Mark.
INT: the [one] having been called Mark

Acts 15:37 N-AMS
GRK: τὸν καλούμενον Μάρκον
NAS: called Mark, along
KJV: John, whose surname was Mark.
INT: called Mark

Acts 15:39 N-AMS
GRK: παραλαβόντα τὸν Μάρκον ἐκπλεῦσαι εἰς
NAS: took Mark with him and sailed away
KJV: Barnabas took Mark, and sailed unto
INT: having taken Mark sailed to

Colossians 4:10 N-NMS
GRK: μου καὶ Μάρκος ὁ ἀνεψιὸς
NAS: cousin Mark (about
KJV: and Marcus, sister's son
INT: of me and Mark the cousin

2 Timothy 4:11 N-AMS
GRK: μετ' ἐμοῦ Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε
NAS: is with me. Pick up Mark and bring
KJV: me. Take Mark, and bring him with
INT: with me Mark having taken bring

Philemon 1:24 N-NMS
GRK: Μάρκος Ἀρίσταρχος Δημᾶς
NAS: [as do] Mark, Aristarchus, Demas,
KJV: Marcus, Aristarchus, Demas,
INT: [and] Mark Aristarchus Demas

1 Peter 5:13 N-NMS
GRK: συνεκλεκτὴ καὶ Μάρκος ὁ υἱός
NAS: and [so does] my son, Mark.
KJV: you; and [so doth] Marcus my son.
INT: elected with [you] and Mark the son

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page