Acts 15:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4601 [e]Ἐσίγησεν
Esigēsen
Kept silentV-AIA-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3956 [e]πᾶν
pan
allAdj-NNS
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
4128 [e]πλῆθος,
plēthos
multitude,N-NNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
191 [e]ἤκουον
ēkouon
were listening toV-IIA-3P
921 [e]Βαρνάβα
Barnaba
BarnabasN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3972 [e]Παύλου
Paulou
PaulN-GMS
1834 [e]ἐξηγουμένων
exēgoumenōn
relatingV-PPM/P-GMP
3745 [e]ὅσα
hosa
whatRelPro-ANP
4160 [e]ἐποίησεν
epoiēsen
had doneV-AIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
God,N-NMS
4592 [e]σημεῖα
sēmeia
signsN-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5059 [e]τέρατα
terata
wonders,N-ANP
1722 [e]ἐν
en
amongPrep
3588 [e]τοῖς
tois
theArt-DNP
1484 [e]ἔθνεσιν
ethnesin
GentilesN-DNP
1223 [e]δι’
di’
byPrep
846 [e]αὐτῶν.
autōn
them.PPro-GM3P

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 15:12 Greek NT: Nestle 1904
Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι’ αὐτῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι' αὐτῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι' αὐτῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι’ αὐτῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἐσίγησε δὲ πᾶν τὸ πλῆθος καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσι δι’ αὐτῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρναβᾶ καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι’ αὐτῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐσίγησε δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσι δι’ αὐτῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος καὶ ἤκουον Βαρναβᾶ καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι' αὐτῶν

Acts 15:12 Hebrew Bible
ויחרישו כל הקהל וישמעו אל בר נבא ואל פולוס מספרים את האתות והמופתים אשר הרבה האלהים לעשות על ידיהם בקרב הגוים׃

Acts 15:12 Aramaic NT: Peshitta
ܘܫܬܩܘ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܘܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܠܦܘܠܘܤ ܘܠܒܪܢܒܐ ܕܡܫܬܥܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܡܐ ܕܥܒܕ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܝܗܘܢ ܐܬܘܬܐ ܘܓܒܪܘܬܐ ܒܥܡܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
All the people kept silent, and they were listening to Barnabas and Paul as they were relating what signs and wonders God had done through them among the Gentiles.

King James Bible
Then all the multitude kept silence, and gave audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders God had wrought among the Gentiles by them.

Holman Christian Standard Bible
Then the whole assembly fell silent and listened to Barnabas and Paul describing all the signs and wonders God had done through them among the Gentiles.
Treasury of Scripture Knowledge

declaring.

Acts 15:4 And when they were come to Jerusalem, they were received of the church, …

Acts 14:27 And when they were come, and had gathered the church together, they …

Acts 21:19 And when he had saluted them, he declared particularly what things …

Links
Acts 15:12Acts 15:12 NIVActs 15:12 NLTActs 15:12 ESVActs 15:12 NASBActs 15:12 KJVActs 15:12 Bible AppsActs 15:12 Biblia ParalelaActs 15:12 Chinese BibleActs 15:12 French BibleActs 15:12 German BibleBible Hub
Acts 15:11
Top of Page
Top of Page