Matthew 23:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3759 [e]Οὐαὶ
Ouai
WoeI
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
1122 [e]γραμματεῖς
grammateis
scribesN-VMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5330 [e]Φαρισαῖοι
Pharisaioi
Pharisees,N-VMP
5273 [e]ὑποκριταί,
hypokritai
hypocrites!N-VMP
3754 [e]ὅτι
hoti
ForConj
2511 [e]καθαρίζετε
katharizete
you cleanseV-PIA-2P
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
1855 [e]ἔξωθεν
exōthen
outsideAdv
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
4221 [e]ποτηρίου
potēriou
cupN-GNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
3953 [e]παροψίδος,
paropsidos
dish;N-GFS
2081 [e]ἔσωθεν
esōthen
inside,Adv
1161 [e]δὲ
de
however,Conj
1073 [e]γέμουσιν
gemousin
they are fullV-PIA-3P
1537 [e]ἐξ
ex
ofPrep
724 [e]ἁρπαγῆς
harpagēs
greedN-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
192 [e]ἀκρασίας.
akrasias
self-indulgence.N-GFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:25 Greek NT: Nestle 1904
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας

Matthew 23:25 Hebrew Bible
אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי מטהרים אתם פני הכוס והקערה מחוץ ותוכן מלא גזל ופריצות׃

Matthew 23:25 Aramaic NT: Peshitta
ܘܝ ܠܟܘܢ ܤܦܪܐ ܘܦܪܝܫܐ ܢܤܒܝ ܒܐܦܐ ܕܡܕܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪܗ ܕܟܤܐ ܘܕܙܒܘܪܐ ܠܓܘ ܕܝܢ ܡܠܝܢ ܚܛܘܦܝܐ ܘܥܘܠܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you clean the outside of the cup and of the dish, but inside they are full of robbery and self-indulgence.

King James Bible
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess.

Holman Christian Standard Bible
"Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence!
Treasury of Scripture Knowledge

for.

Matthew 15:19,20 For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, …

Mark 7:4 And when they come from the market, except they wash, they eat not. …

Luke 11:39,40 And the Lord said to him, Now do you Pharisees make clean the outside …

full.

Isaiah 28:7,8 But they also have erred through wine, and through strong drink are …

Links
Matthew 23:25Matthew 23:25 NIVMatthew 23:25 NLTMatthew 23:25 ESVMatthew 23:25 NASBMatthew 23:25 KJVMatthew 23:25 Bible AppsMatthew 23:25 Biblia ParalelaMatthew 23:25 Chinese BibleMatthew 23:25 French BibleMatthew 23:25 German BibleBible Hub
Matthew 23:24
Top of Page
Top of Page