Romans 7:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Τὸ
To
That whichArt-NNS
3767 [e]οὖν
oun
thenConj
18 [e]ἀγαθὸν
agathon
[is] good,Adj-NNS
1473 [e]ἐμοὶ
emoi
to mePPro-D1S
1096 [e]ἐγένετο
egeneto
has becomeV-AIM-3S
2288 [e]θάνατος;
thanatos
death?N-NMS
3361 [e]μὴ
NeverAdv
1096 [e]γένοιτο·
genoito
may it be!V-AOM-3S
235 [e]ἀλλὰ
alla
ButConj
3588 [e]
- Art-NFS
266 [e]ἁμαρτία,
hamartia
sin,N-NFS
2443 [e]ἵνα
hina
in order thatConj
5316 [e]φανῇ
phanē
it might be shown to beV-ASP-3S
266 [e]ἁμαρτία,
hamartia
sin,N-NFS
1223 [e]διὰ
dia
throughPrep
3588 [e]τοῦ
tou
that which [is]Art-GNS
18 [e]ἀγαθοῦ
agathou
goodAdj-GNS
1473 [e]μοι
moi
to mePPro-D1S
2716 [e]κατεργαζομένη
katergazomenē
is working outV-PPM/P-NFS
2288 [e]θάνατον,
thanaton
death;N-AMS
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
1096 [e]γένηται
genētai
might becomeV-ASM-3S
2596 [e]καθ’
kath’
beyondPrep
5236 [e]ὑπερβολὴν
hyperbolēn
excessN-AFS
268 [e]ἁμαρτωλὸς
hamartōlos
sinful,Adj-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
266 [e]ἁμαρτία
hamartia
sinN-NFS
1223 [e]διὰ
dia
throughPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1785 [e]ἐντολῆς.
entolēs
commandment.N-GFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: Nestle 1904
Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον, ἵνα γένηται καθ’ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον· ἵνα γένηται καθ' ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον· ἵνα γένηται καθ' ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ γέγονεν θάνατος; Μὴ γένοιτο. Ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον― ἵνα γένηται καθ’ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ γέγονε θάνατος; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον, ἵνα γένηται καθ’ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον· ἵνα γένηται καθ’ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ γέγονε θάνατος; μὴ γένοιτο. ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον, ἵνα γένηται καθ’ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ γέγονεν θάνατος μὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία ἵνα φανῇ ἁμαρτία διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον ἵνα γένηται καθ' ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς

Romans 7:13 Hebrew Bible
הכי הטובה היתה לי למות חלילה אלא החטא למען יראה כי חטא הוא הביא לי על ידי הטובה את המות למען אשר יהיה החטא לחטאה יתרה על ידי המצוה׃

Romans 7:13 Aramaic NT: Peshitta
ܛܒܬܐ ܗܟܝܠ ܠܝ ܠܡܘܬܐ ܗܘ ܗܘܬ ܚܤ ܐܠܐ ܚܛܝܬܐ ܕܬܬܚܙܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗܝ ܕܒܛܒܬܐ ܓܡܪܬ ܒܝ ܡܘܬܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܬܬܚܝܒ ܚܛܝܬܐ ܒܦܘܩܕܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore did that which is good become a cause of death for me? May it never be! Rather it was sin, in order that it might be shown to be sin by effecting my death through that which is good, so that through the commandment sin would become utterly sinful.

King James Bible
Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good; that sin by the commandment might become exceeding sinful.

Holman Christian Standard Bible
Therefore, did what is good cause my death? Absolutely not! On the contrary, sin, in order to be recognized as sin, was producing death in me through what is good, so that through the commandment, sin might become sinful beyond measure.
Treasury of Scripture Knowledge

then.

Romans 8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, …

Galatians 3:21 Is the law then against the promises of God? God forbid: for if there …

But sin.

Romans 7:8-11 But sin, taking occasion by the commandment, worked in me all manner …

Romans 5:20 Moreover the law entered, that the offense might abound. But where …

James 1:13-15 Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot …

Links
Romans 7:13Romans 7:13 NIVRomans 7:13 NLTRomans 7:13 ESVRomans 7:13 NASBRomans 7:13 KJVRomans 7:13 Bible AppsRomans 7:13 Biblia ParalelaRomans 7:13 Chinese BibleRomans 7:13 French BibleRomans 7:13 German BibleBible Hub
Romans 7:12
Top of Page
Top of Page