1 Corinthians 7:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4012 [e]Περὶ
Peri
ConcerningPrep
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GFP
3933 [e]παρθένων
parthenōn
virgins,N-GFP
2003 [e]ἐπιταγὴν
epitagēn
a commandmentN-AFS
2962 [e]Κυρίου
Kyriou
of [the] LordN-GMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
2192 [e]ἔχω,
echō
I have;V-PIA-1S
1106 [e]γνώμην
gnōmēn
judgmentN-AFS
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
1325 [e]δίδωμι
didōmi
I give,V-PIA-1S
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
1653 [e]ἠλεημένος
ēleēmenos
having received mercyV-RPM/P-NMS
5259 [e]ὑπὸ
hypo
fromPrep
2962 [e]Κυρίου
Kyriou
[the] Lord,N-GMS
4103 [e]πιστὸς
pistos
trustworthyAdj-NMS
1510 [e]εἶναι.
einai
to be.V-PNA

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:25 Greek NT: Nestle 1904
Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου πιστὸς εἶναι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω· γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἴναι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου πιστὸς εἶναι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω· γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου πιστὸς εἶναι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι

1 Corinthians 7:25 Hebrew Bible
ועל דבר הבתולות אין לי מצוה מאת האדון רק אודיע את עצתי אחרי אשר חנני האדון להיות נאמן׃

1 Corinthians 7:25 Aramaic NT: Peshitta
ܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܕܝܢ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܐܚܝܕ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܝܗܒ ܐܢܐ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܐܬܚܢܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܗܘܐ ܡܗܝܡܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now concerning virgins I have no command of the Lord, but I give an opinion as one who by the mercy of the Lord is trustworthy.

King James Bible
Now concerning virgins I have no commandment of the Lord: yet I give my judgment, as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful.

Holman Christian Standard Bible
About virgins: I have no command from the Lord, but I do give an opinion as one who by the Lord's mercy is trustworthy.
Treasury of Scripture Knowledge

concerning.

1 Corinthians 7:28,34,36-38 But and if you marry, you have not sinned; and if a virgin marry, …

Psalm 78:63 The fire consumed their young men; and their maidens were not given to marriage.

virgins. The word [parthenos,] as well as the Latin virgo, 'a virgin,' though it generally signifies a maid, frequently denotes unmarried persons of both sexes; in which sense it is evidently used here by the apostle.

have.

1 Corinthians 7:6,10,12,40 But I speak this by permission, and not of commandment…

2 Corinthians 8:8-10 I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of …

2 Corinthians 11:17 That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were …

obtained.

1 Corinthians 4:2 Moreover it is required in stewards, that a man be found faithful.

1 Corinthians 15:10 But by the grace of God I am what I am: and his grace which was bestowed …

2 Corinthians 2:17 For we are not as many, which corrupt the word of God: but as of …

2 Corinthians 4:1,2 Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, …

1 Timothy 1:12-16 And I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me, for that he …

Links
1 Corinthians 7:251 Corinthians 7:25 NIV1 Corinthians 7:25 NLT1 Corinthians 7:25 ESV1 Corinthians 7:25 NASB1 Corinthians 7:25 KJV1 Corinthians 7:25 Bible Apps1 Corinthians 7:25 Biblia Paralela1 Corinthians 7:25 Chinese Bible1 Corinthians 7:25 French Bible1 Corinthians 7:25 German BibleBible Hub
1 Corinthians 7:24
Top of Page
Top of Page