Hebrews 13:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3739 [e]Ὧν
hōn
WhoseRelPro-GNP
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1533 [e]εἰσφέρεται
eispheretai
is broughtV-PIM/P-3S
2226 [e]ζῴων
zōōn
of animalsN-GNP
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
129 [e]αἷμα
haima
blood [as sacrifices]N-NNS
4012 [e]περὶ
peri
forPrep
266 [e]ἁμαρτίας
hamartias
sin,N-GFS
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
40 [e]ἅγια
hagia
holy placesAdj-ANP
1223 [e]διὰ
dia
byPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
749 [e]ἀρχιερέως,
archiereōs
high priest;N-GMS
3778 [e]τούτων
toutōn
of thoseDPro-GNP
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
4983 [e]σώματα
sōmata
bodiesN-NNP
2618 [e]κατακαίεται
katakaietai
are burnedV-PIM/P-3S
1854 [e]ἔξω
exō
outsidePrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
3925 [e]παρεμβολῆς.
parembolēs
camp.N-GFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:11 Greek NT: Nestle 1904
ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ Ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὅς γάρ εἰσφέρω ζῶον ὁ αἷμα περί ἁμαρτία εἰς ὁ ἅγιος διά ὁ ἀρχιερεύς οὗτος ὁ σῶμα κατακαίω ἔξω ὁ παρεμβολή

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς

Hebrews 13:11 Hebrew Bible
כי הבהמות אשר הובא דמן בקדש לכפרת החטא על ידי הכהן הגדול גויתיהן נשרפו מחוץ למחנה׃

Hebrews 13:11 Aramaic NT: Peshitta
ܚܝܘܬܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܡܥܠ ܗܘܐ ܕܡܗܝܢ ܪܒ ܟܘܡܪܐ ܠܒܝܬ ܡܩܕܫܐ ܚܠܦ ܚܛܗܐ ܒܤܪܗܝܢ ܝܩܕ ܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܫܪܝܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy place by the high priest as an offering for sin, are burned outside the camp.

King James Bible
For the bodies of those beasts, whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin, are burned without the camp.

Holman Christian Standard Bible
For the bodies of those animals whose blood is brought into the most holy place by the high priest as a sin offering are burned outside the camp.
Treasury of Scripture Knowledge

the bodies.

Exodus 29:14 But the flesh of the bullock, and his skin, and his dung, shall you …

Leviticus 4:5-7,11,12,16-21 And the priest that is anointed shall take of the bullock's blood, …

Leviticus 6:30 And no sin offering, whereof any of the blood is brought into the …

Leviticus 9:9,11 And the sons of Aaron brought the blood to him: and he dipped his …

Leviticus 16:14-19,27 And he shall take of the blood of the bullock, and sprinkle it with …

Numbers 19:3 And you shall give her to Eleazar the priest, that he may bring her …

Links
Hebrews 13:11Hebrews 13:11 NIVHebrews 13:11 NLTHebrews 13:11 ESVHebrews 13:11 NASBHebrews 13:11 KJVHebrews 13:11 Bible AppsHebrews 13:11 Biblia ParalelaHebrews 13:11 Chinese BibleHebrews 13:11 French BibleHebrews 13:11 German BibleBible Hub
Hebrews 13:10
Top of Page
Top of Page