John 14:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3756 [e]οὐ
ou
NotAdv
4100 [e]πιστεύεις
pisteueis
believe youV-PIA-2S
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1473 [e]ἐγὼ
egō
I [am]PPro-N1S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
3962 [e]Πατρὶ
Patri
Father,N-DMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3962 [e]Πατὴρ
Patēr
FatherN-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
1473 [e]ἐμοί
emoi
MePPro-D1S
1510 [e]ἐστιν;
estin
is?V-PIA-3S
3588 [e]τὰ
ta
TheArt-ANP
4487 [e]ῥήματα
rhēmata
wordsN-ANP
3739 [e]
ha
thatRelPro-ANP
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
3004 [e]λέγω
legō
speakV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to you,PPro-D2P
575 [e]ἀπ’
ap’
fromPrep
1683 [e]ἐμαυτοῦ
emautou
MyselfPPro-GM1S
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
2980 [e]λαλῶ·
lalō
I speak,V-PIA-1S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
butConj
3962 [e]Πατὴρ
Patēr
the FatherN-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
1473 [e]ἐμοὶ
emoi
MePPro-D1S
3306 [e]μένων
menōn
dwellingV-PPA-NMS
4160 [e]ποιεῖ
poiei
doesV-PIA-3S
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
2041 [e]ἔργα
erga
worksN-ANP
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of Him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:10 Greek NT: Nestle 1904
οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ Πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί, καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; Tὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων, αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί, καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων, αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ, ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα

John 14:10 Hebrew Bible
האינך מאמין כי אנכי באבי ואבי בי הוא הדברים אשר אדבר אליכם לא מנפשי אנכי דבר כי אבי השכן בקרבי הוא עשה את המעשים׃

John 14:10 Aramaic NT: Peshitta
ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ ܡܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܡܢ ܢܦܫܝ ܠܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܐܒܝ ܕܝܢ ܕܒܝ ܥܡܪ ܗܘ ܥܒܕ ܥܒܕܐ ܗܠܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in Me? The words that I say to you I do not speak on My own initiative, but the Father abiding in Me does His works.

King James Bible
Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.

Holman Christian Standard Bible
Don't you believe that I am in the Father and the Father is in Me? The words I speak to you I do not speak on My own. The Father who lives in Me does His works.
Treasury of Scripture Knowledge

Believest.

John 14:20 At that day you shall know that I am in my Father, and you in me, and I in you.

John 1:1-3 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the …

John 10:30,38 I and my Father are one…

John 11:26 And whoever lives and believes in me shall never die. Believe you this?

John 17:21-23 That they all may be one; as you, Father, are in me, and I in you, …

1 John 5:7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, …

words.

John 3:32-34 And what he has seen and heard, that he testifies; and no man receives …

John 5:19 Then answered Jesus and said to them, Truly, truly, I say to you, …

John 6:38-40 For I came down from heaven, not to do my own will, but the will …

John 7:16,28,29 Jesus answered them, and said, My doctrine is not mine, but his that sent me…

John 8:28,38,40 Then said Jesus to them, When you have lifted up the Son of man, …

John 12:49 For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he …

John 17:8 For I have given to them the words which you gave me; and they have …

dwelleth.

Psalm 68:16-18 Why leap you, you high hills? this is the hill which God desires …

2 Corinthians 5:19 To wit, that God was in Christ, reconciling the world to himself, …

Colossians 1:19 For it pleased the Father that in him should all fullness dwell;

Colossians 2:9 For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily.

he.

John 5:17 But Jesus answered them, My Father works till now, and I work.

Acts 10:38 How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: …

Links
John 14:10John 14:10 NIVJohn 14:10 NLTJohn 14:10 ESVJohn 14:10 NASBJohn 14:10 KJVJohn 14:10 Bible AppsJohn 14:10 Biblia ParalelaJohn 14:10 Chinese BibleJohn 14:10 French BibleJohn 14:10 German BibleBible Hub
John 14:9
Top of Page
Top of Page