Revelation 2:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4771 [e]Ὑμῖν
hymin
To youPPro-D2P
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3004 [e]λέγω
legō
I say,V-PIA-1S
3588 [e]τοῖς
tois
to [the]Art-DMP
3062 [e]λοιποῖς
loipois
restAdj-DMP
3588 [e]τοῖς
tois
of thoseArt-DMP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
2363 [e]Θυατείροις,
Thyateirois
Thyatira,N-DNP
3745 [e]ὅσοι
hosoi
as many asRelPro-NMP
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
2192 [e]ἔχουσιν
echousin
haveV-PIA-3P
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1322 [e]διδαχὴν
didachēn
teachingN-AFS
3778 [e]ταύτην,
tautēn
this,DPro-AFS
3748 [e]οἵτινες
hoitines
whoRelPro-NMP
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1097 [e]ἔγνωσαν
egnōsan
have knownV-AIA-3P
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
901 [e]βαθέα
bathea
depthsAdj-ANP
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
4567 [e]Σατανᾶ,
Satana
of Satan,N-GMS
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
3004 [e]λέγουσιν,
legousin
they say:V-PIA-3P
3756 [e]οὐ
ou
NotAdv
906 [e]βάλλω
ballō
I will castV-PIA-1S
1909 [e]ἐφ’
eph’
uponPrep
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
youPPro-A2P
243 [e]ἄλλο
allo
any otherAdj-ANS
922 [e]βάρος·
baros
burden.N-ANS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:24 Greek NT: Nestle 1904
ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ βάλλω ἐφ’ ὑμᾶς ἄλλο βάρος·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ βάλλω ἐφ' ὑμᾶς ἄλλο βάρος·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ βάλλω ἐφ' ὑμᾶς ἄλλο βάρος·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὑμῖν δὲ λέγω, τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ βάλλω ἐφ’ ὑμᾶς ἄλλο βάρος.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσι τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ σατανᾶ, ὡς λέγουσιν· οὐ βάλλω ἐφ’ ὑμᾶς ἄλλο βάρος·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὑμεῖς δέ λέγω ὁ λοιποί ὁ ἐν Θυάτειρα ὅσος οὐ ἔχω ὁ διδαχή οὗτος ὅστις οὐ γινώσκω ὁ βαθύς ὁ Σατανᾶς ὡς λέγω οὐ βάλλω ἐπί ὑμεῖς ἄλλος βάρος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὑμῖν δὲ λέγω καὶ λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσι τὴν διδαχὴν ταύτην, καὶ οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βάθη τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, Οὐ βάλω ἐφ’ ὑμᾶς ἄλλο βάρος.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὑμῖν δὲ λέγω καὶ λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην καὶ οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βάθη τοῦ Σατανᾶ ὡς λέγουσιν· οὐ βάλω ἐφ' ὑμᾶς ἄλλο βάρος

Revelation 2:24 Hebrew Bible
אבל אמר אני לכם ולשאר הנמצאים בתיאטירא כל אשר אין להם הלקח ההוא ולא ידעו את עמקות השטן כאשר הם מתהללים לא אשים עליכם משא אחר׃

Revelation 2:24 Aramaic NT: Peshitta
ܠܟܘܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܫܪܟܐ ܕܒܬܐܘܛܝܪܐ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥܘ ܥܡܝܩܬܗ ܕܤܛܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܠܐ ܐܪܡܐ ܥܠܝܟܘܢ ܝܘܩܪܐ ܐܚܪܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
'But I say to you, the rest who are in Thyatira, who do not hold this teaching, who have not known the deep things of Satan, as they call them-- I place no other burden on you.

King James Bible
But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden.

Holman Christian Standard Bible
I say to the rest of you in Thyatira, who do not hold this teaching, who haven't known the deep things of Satan--as they say--I do not put any other burden on you.
Treasury of Scripture Knowledge

the depths.

Revelation 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, …

Revelation 13:14 And deceives them that dwell on the earth by the means of those miracles …

2 Corinthians 2:11 Lest Satan should get an advantage of us: for we are not ignorant …

2 Corinthians 11:3,13-15 But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through …

Ephesians 6:11,12 Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against …

2 Thessalonians 2:9-12 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power …

I will.

Acts 15:28 For it seemed good to the Holy Ghost, and to us, to lay on you no …

Links
Revelation 2:24Revelation 2:24 NIVRevelation 2:24 NLTRevelation 2:24 ESVRevelation 2:24 NASBRevelation 2:24 KJVRevelation 2:24 Bible AppsRevelation 2:24 Biblia ParalelaRevelation 2:24 Chinese BibleRevelation 2:24 French BibleRevelation 2:24 German BibleBible Hub
Revelation 2:23
Top of Page
Top of Page