οἰκοδομεῖσθε
Englishman's Concordance
οἰκοδομεῖσθε (oikodomeisthe) — 1 Occurrence

1 Peter 2:5 V-PIM/P-2P
GRK: λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς
KJV: stones, are built up a spiritual
INT: stones living are being built up a house spiritual

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page