θεωροῦντες
Englishman's Concordance
θεωροῦντες (theōrountes) — 5 Occurrences

Luke 14:29 V-PPA-NMP
GRK: πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ
NAS: all who observe it begin
KJV: [it], all that behold [it] begin
INT: all who see [it] should begin him

John 2:23 V-PPA-NMP
GRK: ὄνομα αὐτοῦ θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ
NAS: in His name, observing His signs
KJV: name, when they saw the miracles
INT: name of him beholding of him the

John 9:8 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ
NAS: who previously saw him as a beggar,
KJV: they which before had seen him
INT: and those who saw him

Acts 4:13 V-PPA-NMP
GRK: Θεωροῦντες δὲ τὴν
NAS: Now as they observed the confidence
KJV: Now when they saw the boldness
INT: seeing moreover the

Acts 9:7 V-PPA-NMP
GRK: μηδένα δὲ θεωροῦντες
NAS: hearing the voice but seeing no one.
KJV: a voice, but seeing no man.
INT: No one however seeing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page