ἐλπίδος
Englishman's Concordance
ἐλπίδος (elpidos) — 13 Occurrences

Acts 23:6 N-GFS
GRK: Φαρισαίων περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως
NAS: I am on trial for the hope and resurrection
KJV: of the hope and
INT: of a Pharisee concerning [the] hope and resurrection

Acts 26:7 N-GFS
GRK: περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ
NAS: And for this hope, O King,
KJV: For which hope's sake, king Agrippa,
INT: concerning which hope I am accused by

Acts 28:20 N-GFS
GRK: γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ
NAS: for the sake of the hope of Israel.
KJV: for the hope of Israel
INT: indeed the hope of Israel

Romans 15:13 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς
NAS: may the God of hope fill
KJV: Now the God of hope fill you
INT: [the] God of hope may fill you

Colossians 1:23 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου
NAS: and not moved away from the hope of the gospel
KJV: from the hope of the gospel,
INT: from the hope of the gospel

1 Thessalonians 1:3 N-GFS
GRK: ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου
NAS: and steadfastness of hope in our Lord
KJV: and patience of hope in our Lord
INT: endurance of hope of the Lord

1 Timothy 1:1 N-GFS
GRK: Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν
NAS: Jesus, [who is] our hope,
KJV: [which is] our hope;
INT: Jesus the hope of us

Hebrews 3:6 N-GFS
GRK: καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους
NAS: and the boast of our hope firm
KJV: the rejoicing of the hope firm
INT: boasting of the hope unto [the] end

Hebrews 6:11 N-GFS
GRK: πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους
NAS: as to realize the full assurance of hope until
KJV: the full assurance of hope unto
INT: full assurance of the hope unto [the] end

Hebrews 6:18 N-GFS
GRK: τῆς προκειμένης ἐλπίδος
NAS: to take hold of the hope set before
KJV: to lay hold upon the hope set before us:
INT: the set before [us] hope

Hebrews 7:19 N-GFS
GRK: δὲ κρείττονος ἐλπίδος δι' ἧς
NAS: in of a better hope, through
KJV: of a better hope [did]; by
INT: however of a better hope by which

Hebrews 10:23 N-GFS
GRK: ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ πιστὸς
NAS: the confession of our hope without wavering,
KJV: the profession of [our] faith without wavering;
INT: confession of the hope unwavering faithful

1 Peter 3:15 N-GFS
GRK: ἐν ὑμῖν ἐλπίδος ἀλλὰ μετὰ
NAS: you to give an account for the hope that is in you, yet
KJV: a reason of the hope that is in you
INT: in you hope yet with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page