μεγάλων
Englishman's Concordance
μεγάλων (megalōn) — 2 Occurrences

John 21:11 Adj-GMP
GRK: μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα
NAS: to land, full of large fish, a hundred
KJV: land full of great fishes, an hundred
INT: full of fish large a hundred fifty

Revelation 19:18 Adj-GMP
GRK: μικρῶν καὶ μεγάλων
NAS: and slaves, and small and great.
KJV: small and great.
INT: small and great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page